Privacy Psychotherapiepraktijk Quo Vadis

Er wordt zorg gedragen voor een samenwerkingsklimaat waarin u zich op uw gemak kunt voelen en u zich kunt uitspreken over alles wat in uw leven belangrijk is. Als u iets niet zint met betrekking tot de therapeut, dan wordt u verzocht dat kenbaar te maken. Dat verbetert de onderlinge samenwerking.

De onderwerpen die tijdens de gesprekken met de psychotherapeut aan bod komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Er wordt dus geen informatie aan derden verstrekt zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.
In dat geval  bepaalt u mede welke informatie er wordt gegeven.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht het aangaan van een behandelovereenkomst, waarin u zich goed kunt vinden.
De geheimhoudingsplicht is een vereiste en ondermeer geregeld in de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

De Wet Persoonsgegevens regelt ondermeer dat u altijd recht op inzage in uw dossier heeft, dat in principe eigendom is van de behandelpraktijk.
Het is ook wettelijk geregeld dat het behandeldossier na beëindiging van de psychotherapie nog 15 jaar bewaard blijft, tenzij u een schriftelijk verzoek tot vernietiging indient.

De psychotherapeut neemt deel aan 2 intervisiegroepen, waarin hij praktijksituaties kan voorleggen aan collega’s. De anonimiteit is ook hierbij  gewaarborgd.
De collega’s van de intervisiegroepen zijn dan ook collega’s met wie samengewerkt wordt, evenals met psychiaters in de regio.


De kosten en kwaliteitscontracten met ziektekostenverzekeraars

In 2017: uw zorgverzekering vergoedt vanuit de basisverzekering de kosten voor specialistische behandeling in de nieuwe SGGZ  door een psychotherapeut, waarbij we samen het aantal zittingen in dat jaar bepalen op basis van wat u nodig heeft en niet langer dan nodig.

Bv. wanneer u uw behandeling start in januari 2017 mag uw dossier maximaal een jaar openstaan. Bij afsluiting van de behandeling of uiterlijk na een jaar (dus in januari 2018) gaat er een nota naar uw zorgverzekering en vindt een verrekening plaats met uw wettelijk verplichte eigen medische risico (in  2017 is dat € 385). De declaratie gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekering zodra uw dossier gesloten wordt.

 
Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk voor 2017 Specialistische GGZ contracten afgesloten:
 
  • Achmea Zorggroep (= Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco o.a.) en Agis, Pro Life

  • VGZ (= Unive, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Zekur,Trias, IAK, Cares Gouda NV, Krijgsmacht o.a),

  • OWM CZ, Delta Lloyd, Ohra

  • de Friesland Zorgverzekering en DSW

  • Multizorg (= ONVZ-VVAA,Aegon, De Amerfoortse, ASR Ditzo, Aevita ASR, PNO ziektekosten,Salland verzekeringen, Eno verzekeringen, Caresco,Nedasco ASR

  • Menzis, Anderzorg, Azivo

  • DSW, Stad Holland
De aanmelding

Dit kan telefonisch op telnr. 0593 – 370190 of 06 166 96 164, per email of via het contactformulier
Er wordt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opgenomen.

Voor een SPECIALISTISCHE GGZ -behandeling door een gespecialiseerde psychotherapeut is een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig om voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen.

Wachttijden: Omdat er meestal een wachttijd van MINIMAAL 2 MAANDEN bestaat, is er overleg nodig over het tijdstip en de locatie. Binnen twee weken na deze samen vastgestelde  datum start de behandeling
U ontvangt bij aanmelding telefonisch informatie over de geschatte actuele wachttijd van dat moment. Is deze voor u te lang, dan kunt u worden doorverwezen naar collega's in de regio.
 
Openingstijden: De praktijk is geopend op maandag, dinsdagmorgen , woensdagmiddag en  donderdag. Daarnaast op dinsdag- en donderdagavond. 

Waarneming: Tijdens de vakantieperioden is waarneming geregeld met samenwerkende collega's in de regio.

Kwaliteitsstatuut Jan Bout

Afdrukken

 

chCounter: MySQL error!
SQL query:

Error number: 1364
Field 'seiten' doesn't have a default value
Script stopped.